vineri, 13 noiembrie 2009

Statul în concepţia lui Băsescu – un model de coşmar

Puteţi să mă etichetaţi nebun... Puteţi spune că fabulez... Că "scot din context"... Că nu sunt realist..

Dar frânturile care compun mozaicul, declaraţiile date ici şi colea, acţiunile de-a lungul timpului, toate astea alcătuiesc , încetul cu încetul, un puzzle care scoate la iveală societatea ideală dorită de Băsescu şi de ciracii săi. Nu, nu o să găsiţi ideile formulte de-a dreptul într-un discurs unitar pronunţat de Băsescu, dar componentele, odată pomenite, vor readuce în memorie autorul şi va compune aventura sângeroasă şi despotică spre care suntem mânaţi.

Un cuvânt cuprinde totul: REDUCERE! O voi lua pe rând şi, după ce veţi citi toate punctele, poate îmi veţi da dreptate. Sau poate nu, iar atunci mă aflu eu în eroare.

- REDUCEREA PARLAMENTULUI la o singură Cameră. La fel au făcut comuniştii, ei nu pot admite complexitatea, dezbaterea, analiza! Este subiectul actualului referendum.

- REDUCEREA NUMĂRULUI PARLAMENTARILOR. Diluarea de fapt a contactului între aleşi şi alegători. Cu cât un parlamentar va reprezenta mai mulţi alegători, cu atât implicarea sa în problemele comunităţii pe care o reprezintă va scădea de fapt.

- REDUCEREA NUMĂRULUI DE PARTIDE. Băsescu este adeptul bipartidismului, a declarat-o public, vă amintiţi? El să conducă un partid unic de "dreapta" - PDL, se înţelege, iar celălalt să fie PSD. Avem de fapt propunerea unui model maniheic pentru că evident că pentru Băsescu vor exista doar două culori: Bunii şi Răii. Cine vor fi răii se înţelege. Iar orice opoziţie ar fi zdrobită fiind contrară voinţei masselor (poporul din discursurile lui Băsescu). Care ar fi soarta restului partidelor şi doctrinelor?

- REDUCEREA NUMĂRULUI DE JUDEŢE. La doar 10 judeţe vrea să reducă Băsescu numărul lor. În fond va fi pasul spre regionalizarte şi... federalizare a României. Ideea regionalizării a mai fost pusă în practică în vremurile stalinismului şi denotă nostalgia preşedintelui după acel regim. Exprimă şi ideile GDS-iste conform cărora România ar fi un stat multietnic. Prin urmare nu e greu de presupus că vom avea din nou o regiune maghiară în inima României. Dar nu numai atât! Membri ai camarilei băsesciene (Costache Canacheu, dacă vă spune ceva) afirmă chiar existenţa unei minorităţi... aromâne în cadrul României, nu a Albaniei, Greciei, Macedoniei. De aici nu mai e departe până la apariţia unor "etnici" ardeleni, moldoveni, olteni, etc.

- REDUCEREA DISCIPLINELOR ŞCOLARE la numai 6 sau 7. Este o declaraţie făcută de foarte puţin timp la o întâlnire cu reprezentanţi ai profesorilor şi învăţătorilor. O măsură ce vine în întâmpinarea viziunii prezidenţiale pentru că se ştie că Băsescu a declarat că avem prea mulţi filosofi şi prea puţini "chelneri şi tinichigii). Ţinând cont de ceea ce vrea Băsescu să legalizeze e posibil ca din programa şcolară să iasă orele de istorie, limbă şi literatură română, matematică ori fizică, pentru a face loc cursurilor de prostituţie ori de comerţ cu droguri. Celor ce nu acceptă nu le va rămâne decât să aleagă exilul (aruncarea peste Dunăre) ori taberele de reeducare.

- REDUCEREA RESURSELOR NATURALE la zero. Cum se explică faptul că în 2003 liderii, pe atunci, ai PD şi PNL, actualmente ai PDL susţineau cu entuziasm modificările aduse Constituţiei pentru ca astăzi să o considere a fi foarte proastă? Simplu! Prin modificările aduse atunci s-a permis ca resursele subsolului să fie exploatate de firmele străine (în fapt off-shore-uri ale unor comunisto-securişti). Interesant cum în acest an campania pentru jefuirea aurului de la Roşia Montana a revenit foarte agresiv. Ori este vorba acolo de aur în valoare de peste 400 miliarde euro. Şi asta doar aurul! Başca platină, argint, metale strategice. Să ne reamintim şi de implicarea lui Teodor Stolojan în afacerea Sterling (exploatarea resurselor de gaze şi petrol din Marea Neagră). Băsescu, cel atât de gălăgios, de data aceasta tace! De ce? Pentru că urmăreşte şi impune sistemul corupţiei generalizate, a hoţiei deşănţate. Iar pentru a nu exista piedici se pune în aplicare şi SUPRAVEGHEREA GENERALIZATĂ! Ascultarea telefoanelor, a convorbirilor private, a parlamentarilor, arhivarea şi scoaterea lor la lumină numai atunci când e cazul, şantajul, delaţiunea. Se revine la sistemul stalinist: nu procuratura trebuie să vină cu probe, cu dovezi valabile în demonstrarea vinovăţiei cuiva, ci tot cetăţeanul trebuie el să-şi demonstreze nevinovăţia. Ceeea ce înseamnă:

- REDUCEREA LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI.
Libertatea de exprimare, libertatea de asociere, libera iniţiativă: toate sunt în vizorul preşedinţiei actuale. Cine nu e cu noi e împotriva noastră! Există doar alb şi negru, nimic intermediar. Nu faci parte din cei acceptaţi - nu eixşti, nu ai drept la exprimare, nu ai drept de cetate, eşti exponentul automat al duşmanului, al "mogulilor", manipulezi, dezinformezi. Cum se spunea în alte vremuri de tristă amintire: " Dai în mine? Dai în tine, dai în fabrici şi uzine!", "Dai în mine? Dai în soare, dai în clasa muncitoare!". Prin urmare - gândirea unică impusă de o persoană şi gaşca ce-l înconjoară.

- REDUCEREA LIBERTĂŢII ECONOMICE. Băsescu este bântuit de duhul simplificării. El vrea asta la orice. Nu se opreşte nici la firme. Deşi orice om cu capul pe umeri ştie şi afirmă că o economie sănătoasă se sprijină pe mica iniţiativă, pe micul întreprinzător, că aici e plămânul, sistemul care ţine pe picioare un stat şi o societate, că pe "clasa de mijloc" se poate baza ţara, ei bine acest lucru nu e valabil şi pentru Băsescu. Dezastruosul impozit forfetar este susţinut cu îndârjire de preşedinte, nu-i vede nci o urmare negativă. " Mi-a explicat mie o persoană în Dolj" - spune domnul preşedinte încă al României într-un interviu - "cum numai în acest judeţ au dispărut 3000 de firme din care 2000 nu aveau activitate". Ar reieşi, nu-i aşa, că impozitul respectiv ar fi o măsură sanitară în economie! Dar restul se 1000 de firme din judeţ, domnule preşedinte? Urmarea - peste 200.000 firme şi-au încetat activitatea! Iar greul nu a trecut. Împrumuturile costisitoare (peste 40 miliarde de euro anul acesta) pe care Băsescu le-a sprijinit cu entuziasm vor trebui restituite! Cum se va face lucrul acesta? Prin sânge, sudoare şi lacrimi? Ale cui, domnule Băsescu?

Evident, tabloul nu este complet. Mai sunt lucrui pe care fie nu mi le-am amintit, fie la care nu mă pricep (la cele ce ţin de domeniul juridic, de exemplu). Rămâne să adăugaţi fiecare elementele lipsă. Şi apoi să meditaţi...

Chiar merită să lipsiţi de la vot?

miercuri, 11 noiembrie 2009

Părintele Nicu Moldoveanu despre "grecizarea" cântării de strană

Un fragment din amplul interviu publicat în ziarul Lumina

„Cântă, măi frate române, pe graiul şi limba ta“

Ce s-a întâmplat cu muzica bisericească românească după 1989? Care este direcţia spre care tinde actualmente muzica bisericească de la noi?

După 1989, cântarea noastră bisericească şi-a văzut de drumul ei, chiar dacă s-au ivit indivizi sau grupuri cărora nu le mai plac frumoasele noastre cântări psaltice, întru apărarea şi promovarea cărora corifeii muzicii româneşti, Macarie, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu şi mulţi alţii, au depus eforturi deosebite, mai ales că elementul grecesc era atunci foarte prezent.

Proverbiale au rămas constatările lui Macarie Ieromonahul şi ale lui Anton Pann, când afirmau cu un veac şi jumătate în urmă că „muzica noastră românească demult şi-a căpătat un caracter naţional“. Memorabil este apelul lui Pann adresat tuturor cântăreţilor: „Cântă, măi frate române, pe graiul şi limba ta şi lasă cele străine ei de a şi le cânta“.

Macarie nu dezavua cântarea grecească în sine, că doar şi el traducea textul şi prelucra melodia, dar tuna şi fulgera împotriva abuzurilor şi exagerărilor în perceperea şi executarea acestora, „căci mulţi dintre cei care învaţă puţină elinească îşi tăgăduiesc şi patria, şi neamul. Aşijderea şi cei ce învăţau câte puţină psaltichie grecească, până în ziua de astăzi, zicea el în 182, se ruşinează nu numai de a cânta Heruvic şi altele româneşti, ci şi Doamne miluieşte de a zice pre limba lui“. Cu alte cuvinte, Macarie nu avea nimic împotriva cântărilor greceşti, ci împotriva schimonoselilor şi a exagerărilor în executarea nazalizată excesiv, împotriva autohtonilor care imitau fără noimă pe greci. Cântarea grecească este foarte frumoasă, dar să fie executată de greci pricepuţi şi bine instruiţi. De curând, mai precis cu ocazia concursului „Tineri, lăudaţi pe Domnul“, petrecut în toamna acestui an, am avut un plăcut sentiment ascultând grupurile celor şase Seminarii Teologice ajunse în faza finală, care au executat în prezenţa Părintelui Patriarh Daniel şi a oaspeţilor români şi străini cântări psaltice româneşti. Am constatat cu bucurie că se poate cânta muzică psaltică în toată România, deci şi în provinciile unde nu s-a mai cântat de sute de ani, fără să existe în acest sens nici un fel de forţare din partea cuiva. Iar executarea cântărilor s-a făcut fără exagerări, fără imitaţii greceşti, păstrându-se în limitele caracterului nostru naţional de care pomenea Anton Pann. Precizez, una este să îţi îmbogăţeşti repertoriul cântării de strană recurgând la vechii protopsalţi românişi, alta este să ignori sau să denigrezi munca şi opera unor oameni care s-au strecurat cum au putut printre furcile caudine ale unui regim „atotveghetor“ şi extrem de suspicios cu orice lucrare a Bisericii. Poţi să te apropii în ceea ce priveşte sistemul de interpretare a cântărilor psaltice de izvoarele greceşti, dar să nu exagerezi încât nici chiar grecii să nu mai recunoască nimic. De aceea, să lăsăm pe fraţii greci să-şi cânte ceea ce este al lor şi cum ştiu ei mai bine, iar noi să-i imităm cât mai puţin şi cu mare grijă, vâzându-ne de cântările noastre frumos alcătuite de marii creatori ai muzicii bisericeşti româneşti.

Ce preferaţi în cult, muzica psaltică sau cea corală?

Suntem singurul popor ortodox din vecinătatea Balcanilor în al cărui cult coexistă în bună pace de peste 150 de ani şi notaţia psaltică, şi cea liniară, şi cântarea omofonă sau monodică, şi cea corală. La cele mai multe biserici, mai ales din mediul urban, se cântă la strană dimineaţa la Utrenie psaltichie, iar la Sfânta Liturghie se cântă, în cafas sau la strană, muzică corală, fără să se excludă una pe alta, ceea ce place credincioşilor. La fel se întâmplă şi cu cele două feluri de notaţii, ele nu se exclud, ci se completează, iar un executant inteligent le urmăreşte simultan, fiindcă scopul final este însuşirea sau executarea corectă a cântărilor bisericeşti.

Augustin PĂUNOIU
Ziarul Lumina de Marţi, 10 Noiembrie 2009

Întregul articol poate fi citit în Ziarul Lumina

marți, 10 noiembrie 2009

Un referendum inutil şi costisitor

Aşa precum se ştie, preşedintele Traian Băsescu (aflat în criză de idei şi în lipsă de program) a hotărât cu dela sine putere ca pe 22 noiembrie să aibe loc un referendum prin care populaţia României să fie întrebată dacă doreşte parlament uninominal precum şi dacă vrea reducerea numărului de parlamentari.

Demagogie cu care s-ar fi putut mândri şi Caţavencu! Dă bine la prostime şi la cei... neinteresaţi de politică: "Foarte bine!", spun aceştia, "Aşa le trebuie la hoţii şi leneşii ăia de parlamentari!". Cred că cei ce gândesc aşa ar fi mai bine să-şi exprime părerea în mod cinstit. Să afirme deschis că nu mai vor democraţie, ci regimul bunului plac al unei singure persoane.

Să revenim însă. Să vedem mai întâi dacă referendumul îşi atinge scopul. Ori... nici pomeneală! Să începem cu cea de-a doua problemă. E mai uşoară. Păi s-a redus odată numărul de parlamentari! Nu a fost nevoie de nici un referendum. Aşa că la ce foloseşte?

Principalul obiectiv al referendumului: desfiinţarea camerei superioare, a Senatului. Şi ar fi de reflectat aici. De ce anume existenţa acestei instituţii îi înfurie aşa de mult pe cei cu gândire bolşevică? Pe unde au ajuns comuniştii imediat a fost desfiinţată. Ei bine acest desfiinţarea Senatului nu este un lucru prea uşor de făcut, chiar de-ar fi să iasă DA cu procentaj maxim. Este nevoie de modificarea Constituţiei, ceea ce înseamnă formarea unei Comisii pentru modificarea Constituţiei, discuţii îndelungate în stabilirea raporturilor Guvern-Prlament-Preşedinţie, pentru ca, odată stabilite modificările, să fie nevoie de... aprobarea Constituţiei modificate printr-un ... alt referendum. Iar acel refrendum trebuie şi el să aibe majoritate! Putem să ne întrebăm chiar ce ar fi dacă la referendumul de pe 22 noiembrie rezultatul va fi în vafoarea lui Da iar mai apoi la referendumul necesar pentru modificarea Constituţiei rezultatul ar fi favorabil lui NU. Dar dacă va fi nevoie de alt referendum, atunci ce nevoie mai este de acesta? Rezultatul lui nici măcar nu poate fi obligatoriu de pus în practică. Dacă Băsescu era aşa de dornic de a revizui Constituţia nu era mai logic să fi alcătuit în Parlament, evident pe vremea guvernării coaliţiei PDL-PSD o comisie însărcinată cu aşa-ceva? Nu cred că partidul slugărnicelii prezidenţiale s-ar fi opus.

Ce rezultă prin urmare? Că, în plină criză, în pline măsuri care lovesc în contribuabili, se fac nişte cheltuieli fără rost pe un referendum căruia îi vor urma în mod sigur alte cheltuieli pe alt referendum.

În momentul de faţă ar trebui să stăm şi să privim şi cu ceva timp în urmă. Pentru că am mai avut un referendum pentru modificarea Constituţiei - în timpul mandatuluiprezidenţial al lui Iliescu şi al guvernării Năstase. Liderii de atunci ai PD şi PNL au considerat că acele modificări sunt foarte bune şi, prin urmare, îndemnau din răsputeri la aprobarea de către popor a modificărilor aduse. Cine sunt acei lideri? Păi sunt Traian Băsescu, Valeriu Stoica şi Teodor Stolojan, adică actualii şefi ai PDL! În prezent aceştia ţipă ca din gură de şarpe că trebuie modificată Constituţia (acest lucru înseamnă de fapt referendumul care stârneşte valuri) ori, dacă este aşa de proastă constituţia actuală, atunci vine întrebarea legitimă de ce au militat pentru aprobarea ei în 2003?

O Constituţie nu se compune pentru 5-6 ani. Ea reglementează pentru sute de ani. Cea a SUA bunăoară este aceeaşi (cu doar câteva amendamente ÎN BENEFICIUL CETĂŢEANULUI) de la Revoluţia americană. Dar nu grija pentru subiecţii statului o are în vedere Băăsescu (altfel i-ar cunoaşte prevederile, nu ar face afirmaţii fără temei, precum cea cu privire la dizolvarea Parlamentului pe 6 decembrie), ci perpetuarea propriului său sistem ticăloşit.

sâmbătă, 31 octombrie 2009

Inepţiile dictachiorului Băsescu

Ne îndoctrinează bine dictachiorul! Da! La referendumul cu uninominalul mă refer! Cel prin care se va da o lovitură de moarte odioasei burgheziii.. Ooops! Asta-i din alt film! Unul de acum 50 de ani... care înfiera pe capitaliştii ce subjugau truda proletariatului asuprit din vest... ţinut în sclavie de aceste partide şi parlamente corupte şi venale.... Schimbaţi termenii şi se va obţine frazeologia băsesciaă!

Dar ia să vedem: Marea Britania - parlament bicameral de... hăt, sute de ani, conducere fără probleme. Franţa - în timpul Revoluţiei franceze parlament unicameral. Ştim ce a urmat. Actualmente sistem bicameral. Germania, după nazism adoptă sistem bicameral. Italia, după aventura socialisto-fascistă, actualmente sistem bicameral. Dacă stau eu bine să mă gândesc.... Hmmm... Ce să prefer? Deţinuţi politici într-un sistem unicameral - respectul drepturilor într-unul bicameral? Parcă, parcă l-aş prefera pe al doilea... Dar logoreea prezidenţială nu se discută! Deşi în cazul de faţă vedem ce se ascunde în spatele sistemului cu un cârcâmaci mult iubit la conducere care se pricepe la toate şi care pretinde că unde sunt mulţi (adică în Parlament) nu e bine! prea multe idei, prea multe dispute! Şi există riscul ca unele să fie într-adevăr bune. Dar decât mulţi şi unii foarte deştepţi...
Mai bine puţini şi proşti.
Iar aceşti proşti mai stau şi cu preşedintele la masă, pardon, la un şpiţ. De preferinţă la Golden Blitz... Altfel nu-mi explic faptul că aceleaşi inepţii pe care le scosese mai amu vreun an şi jumătate în urmă, maxim doi bou Boureanu, le repetă - fără să clipească - marinarul securist. A spus bou Boureanu că în Statele Unite există doar un număr foarte mic de parlamentari (tipul nu ştia că se numesc congrsmani) la un număr imens de populaţie? Ei bine acelaşi lucru îl repetă şi Băsescu! Iar apoi adaugă mult iubitul de Udrea prezident cum că în Stae ar exista şi... parlamente regioanle asemănătoare... consiliilor judeţene de pe la noi! Dar dacă o are profesoară (de limbi, se înţelege) pe Udrea, la ce mă puteam aştepta?

Dar hai să vedem cum stau lucrurile în SUA:
Există cele trei puteri la nivel federal: executivul federal (Preşedinţia), Justiţia federală (Curtea Supremă de Justiţie, FBI etc) şi Parlament federal - numit Congres. Ca să vezi, bicameral şiu el! Înapoiaţi mai sunt americanii ăştia!
Urmează apoi nivelul fiecărui stat federal cu menţinerea exact aceleiaşi structuri - executiv statal (guvernatorul), justiţie statală şi... (aţi ghcicit!) parlament statal. Tot bicameral! Cu vreo două, trei excepţii!
Urmează nivelul comitatelor şi oraşelor: cu primari, CONSILII (se aude la Golden Blitz?), tribunale, tot tacâmul.

Aşa că vin şi vă întreb: putem să ne asumăm riscul de a fi guvernaţi de cei puţini, hoţi şi, mai ales, PROŞTI?

Concluzia - VOTAŢI NU la Referendum!

duminică, 18 octombrie 2009

PD-Limbistul Mihail Neamţu o comite din nou

Tovarăşul Neamţu o dă cu bâta în baltă de câte ori scrie. A mai comis-o! O mai comite! De data aceasta trage de urechi întregul PNL într-un articol pe care îl găsiţi aici. Dacă i-ar trece fumurile din cap şi ar pune mâna pe cartea de Istorie a României (manualul de liceu, nu vreun tratat academic pentru că nu-i pe înţelesul domniei sale) ar ştii atunci că PNL-ul (ăla al Brătienilor!) i-a mai înghiţit odată pe socialişti. "Trădarea generoşilor" vă spune ceva, domnule Neamţu? Dacă nu vă spune, cereţi-i lui Volodea oareşce meditaţii. S-ar putea ca domniei voastre, domnule Neamţu, să vă dea gratis, deşi nu este sigur.

Şi băi, spurcăciune nesimţită, cum îţi permiţi să-ţi baţi joc de chinurile unor oameni precum Ionescu-Quintus, Câmpeanu, Lăzărescu, Paleologu care şi-au scuipat plămânii prin puşcăriile comuniste, om de nimic ce eşti?

sâmbătă, 17 octombrie 2009

Cum a împiedicat Moţiunea de cenzură un atentat asupra lui Băsescu

După cum ştim cu toţii, în data de 13 octombie a fost dezbătută în Parlament o Moţiune de cenzură în urma căreia Guvernul Boc a făcut Poc şi a căzut. Supărarea lui Băsescu a fost dublă însă. Nu numai că piticul favorit şi-a pierdut jucăriile dar astfel i-a fost împiedicată o vizită la Chişinău cu ocazia zilei oraşului basarabean. Ţineţi minte cum marinarul şef se străduise să aibe întâlniri în seara aceleiaşi zile cu reprezentanţii partidelor parlamentare, sperând ca doar-doar să reuşească a pleca a doua zi. Nu a reuşit! A fost nevoie ca şi ziua de miercuri să fie dedicată tot patimilor politice dâmboviţene.
Dar!
În seara acelei zile de miercuri, 14 octombrie, la concertul din Piaţa Marii Adunări Naţionale a avut loc un atentat cu o grenadă în urma căruia au rezultat mai multe zeci de răniţi. Tocmai concerta Ştefan Bănică Jr. Nu ştim dacă în condiţiile în care la Bucureşti nu se desfăşura ceea ce se desfăşura, Băsescu să nu fi preconizat să se afle domnia sa acolo. Nu cred că ar fi evitat o baie de mulţime însoţite de seria de hăhăituri mitocăneşti ce-l caracterizează.
Aşa că vine întrebarea: pe cine viza de fapt atentatul terorist?
Precum şi o posibilă concluzie: să fie nevoie să le mulţumească Băsescu lui Crin Antonescu şi lui Geoană pentru faptul că au împiedicat (fără voia lor) un atentat la persoana preşedintelui? Asta ar fi cea mai cruntă ironie!

marți, 6 octombrie 2009

Alte posturi TV cu VLC: Andora, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Belize, Benin, Bosnia-H erzegovina

PRECIZARE:
VLC este un player video gratuit care se poate descărca de aici. Evident, în funcţie de sistemul de operare folosit (cel mai probabil, Windows). După instalare, îl deschideţi, apăsaţi tastele Ctrl+N, iar în câmpul ADRESĂ puneţi linkul copiat al postului TV pe care vreţi să-l urmăriţi, apoi apăsaţi ENTER.

Pentru postarea de astăzi:

ANDORA
ATV
mms://194.158.91.91/Atv

ARGENTINA
CANAL 4 SAN JUAN
http://www.alsolnet.com/stream/canal4sanjuan/vivo.asx
CANAL 5
http://stream1.interrogacaodigital.net/tucumantv2
CANAL 7
mms://canal7envivo.telecomdatacenter.com.ar/canal7envivo
CANAL 10
http://tucumantv.interrogacaodigital.net/tucumantv
CANAL 11 PARANA
mms://stream01.siglocero.net/canal11parana
CANAL 13
mms://canal13.uigc.net/canal13vivo
TN24 HORAS
mms://streamtn.uigc.net/TN
ZONA 31
http://www.alsolnet.com/stream/zona31/vivo.asx

ARMENIA
AMGA TV
mms://74.208.15.132/Amga

AUSTRALIA
BIGPOND FOOTBALL
mms://61.9.191.56/wm9.streaming.telstra.com/ucs-wh_BigPondTV2live1
BIGPOND SPORT TV
mms://wm9.streaming.telstra.com/ucs-wh_BigPondTV1live2
EXPO CHANNEL
http://www.expochannel.com.au/watch_expo.asx
PARLIAMENT OF AUSTRALIA
http://webcast.aph.gov.au/livebroadcasting/asx2/hms11v_40K.asx


AUSTRIA

TW 1
http://meta.insinc.com/insinc-eu/108tw1/108tw1_t.asx

AZERBAIJAN
LIDER TV
mms://85.132.50.243/Lider_Online

BELARUS
BELARUS TV
http://www.belarus-tv.by/live/btv.asx

BELGIUM
TMF
mms://85.119.217.29/TMFLive

BELIZE
CHANNEL 5
mms://200.32.198.94/channel5
CHANNEL 5 (OPEN YOUR EYES)
mms://200.32.198.94/oye

BENIN
LC2
mms://str42.streamakaci.com/wmlc2

BOSNIA-HERZEGOVINA
BHTV
mms://media.bih.net.ba/rtvbih
TV SLON
mms://media.bih.net.ba/radioslon1

sâmbătă, 3 octombrie 2009

Posturi TV care pot fi urmărite cu programul VLC: astăzi Franţa

Selectaţi şi opiaţi linkul postului ales. Apoi deschideţi playerul VLC. Apăsaţi Ctrl+N şi în cauţa de dialog puneţi Paste în câmpul "Adresă", iar apoi apăsaţi "Redă". Unele pot fi urmărite şi direct din browser, dar cu VLC se poate face şi înregistrare. Atenţie, însă. La unele televiziuni, după ce se termină emisiunea, clipul în curs de derulare, trebuie apăsat din nou Play.

BMFTV
mms://vipmms9.yacast.net/bfm_bfmtv

BOARDRIDERS TV
mms://quik4.impek.tv/brtv

CALAIS TV
mms://91.121.2.60/calaistv

CAP 24
mms://wm.live.tv-radio.com/cap24_360k

FRANCE 24 (french)
mms://stream1.france24.yacast.net/f24_livefr

FRANCE 24 (Arabic)
mms://stream1.france24.yacast.net/f24_livefrda

FRANCE 24 (english)
mms://stream1.france24.yacast.net/f24_liveen

LCP TV
mms://vipmms9.yacast.net/rcs_lcplive?WMThinning=0

MBOATV
mms://88.191.23.167/mboatv

MULIVAN TV
mms://mulivan.diffusepro.com/mulivantv

NRJ Dance
mms://vipnrj.yacast.net/nrj_webtv02

NRJ Groove
mms://vipnrj.yacast.net/nrj_webtv01

NRJ HITS
mms://vipnrj.yacast.net/nrj_tvhit

NRJ Paris
mms://vipnrj.yacast.net/nrj_tvparis

NRJ Pop Rock
mms://vipnrj.yacast.net/nrj_webtv03

ORANGE SPORT
mms://livewm.orange.fr/live-multicanaux

PLAISANCE TV
http://teleplaisance.diffusepro.com/index.asx

R KING TV
mms://rkingtv.diffusepro.com/rkingtv

TELE 102
mms://www.tele102.net/tele102

TELENIGHT
mms://195.95.225.110/telenight

TELESONNE
http://79.98.19.221/live

TLM
mms://91.121.38.105/tlm

TV8 Moselle
mms://live.tv8.fr/tv

TVSF
mms://stream.tvsf.fr/live

marți, 18 august 2009

Un posibil scenariu al crimei din TimişoaraŞi care ar rezolva şi câteva nelămuriri... Se poate ca Sergiu Florea (sau Carmen Bejan) să fi fost contactat pentru un "job": să spunem că i s-ar fi cerut să adăpostească pentru o vreme nişte "marfă" - aşa să i se fi prezentat - ceva ţigări trecute peste graniţă, sau droguri, sau marmeladă, colete să le numim. Evident, contra cost! Poate 8.000 Euro, sau 500 Euro, sau niscaiva aur sub formă de lanţuri ori poate un procentaj din ceea ce lui (sau ei) i-a fost prezentat drept marfă. Cei doi s-au gândit să folosească drept tranzit camera de câmin pe care o aveau închiriată. Li s-a dat ora la care vor ridica respectivele colete dintr-o maşină (să spunem Mercedes) pe care o vor găsi parcată în faţa căminului. Cei doi s-au prezentat în cămin şi, la ora 3 (sau 4, sau 2) din NOAPTE au primit semnalul că maşina a sosit. Trifu de fapt fusese mai înainte ucis (la orele 6 după-amiaza), tranşat, poate chiar congelat, iar noaptea fusese împachetat spre a fi livrat. Asta ar explica şi de ce portarul nu îl văzuse pe Trifu pe acolo - pentru că nici nu se apropiase în realitate.

Cei doi au transportat pachetele în cameră şi, fiind noapte, nu au observat cum arătau în acel moment. Dar, în cameră, punându-le ca tot omul în mijlocul încăperii, au observat că din pungi începe să iasă dâre de sânge din ce în ce mai mult. Curioşi, deschid un pachet şi, îngroziţi, găsesc înăuntru un picior tranşat (sau căpăţâna). De aceea în cameră nu se vor găsi urme de sânge cu excepţia acelui decupaj făcut de Poliţie - locul unde fuseseră puse bagajele. Intră amândoi într-un şoc psihic şi, pierzându-se cu firea, hotărăsc să ducă pachetele înapoi în maşina din care au fost luate. Pe drum are loc şi întâlnirea cu portarul, ceea ce îi face se se piardă cu totul. De aceea uită în chiuvetă bijuteriile şi ceasul care le vor fi fost oferite drept plată. Maşina nu pornea (probabil plantată acolo fără benzină în rezervor) şi, bănuindu-se reciproc de implicare în uciderea celui găsit, cei doi se despart. Şocat, Sergiu încearcă să-şi pună capăt zilelor în momentul în care este găsit de Poliţie, ştiind că totul fusese o înscenare bine pusă la punct de nişte profesionişti. Carmen Bejan, cu minţile duse pentru o vreme, se predă la Poliţie, probabil sfătuită de o prietenă.

Erau ţintele perfecte. Medicinişti, se potriveau scenariului unor nebuni care hălăduiau prin oraş în căutare de victime. Poliţia era pentru o vreme pusă pe o pistă greşită. or se ştie că în prinderea autorului unui delict primele 24 de ore sunt esenţiale. Şi se mai atingea un obiectiv: înţelesul din spatele tranşării bulibaşei ajungea şi era înţeles acolo unde trebuie.

marți, 11 august 2009

Inadvertenţele cazului Crima din Timişoara

- cei 500 de euro tarif Gogoaşă scoasă efectiv din buric de procurorii ce anchetează cazul. Cu banii ăştia nea Trifu şi-ar fi luat un harem! Afirmaţia ne-a fost băgată pe gât înainte de-a fi prinşi prezumtivii asasini.

- "studentă care se prostitua frecvent" Iar o gogoaşă servită pentru ochii lumii. Tot afirmaţie născocită în prima zi. Faptul că lua nişte medicamente Carmen Bejan se pare că le-a dat scenariul procurorilor peste cap. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar dovedi că e fecioară?

- cele 50 de lovituri de cuţit Care sunt 3! Au scăldat-o afirmând că s-a înţeles greşit, ei referindu-se, cică, la 50 lovituri de pumni, picior şi cuţit.

- telefonul mobil Percheziţia la locul unde se presupune că a fost comis asasinatul a fost aşa de temeinică încât un telefon mobil a fost găsit după aceea de paznicul instituţiei. Se pare că era telefonul lui Trifu. Cică era prea deteriorat. Alo, Poliţia, acolo nu s-a auzit de recuperare de date?

- sângele... lipsă Ni se prezintă scenariul cum că cei doi ar fi curăţat scena crimei. Da, sigur, de la o chiuvetă amărâtă. Pata ce se vedea pe filmare era de la jegul aflat pe parchet, jeg ieşit a iveală după ce linoleumul a fost tăiat de anchetatori. În rest - curat ca lacrima! Pic de sânge!

- arma crimei... lipsă Procuratura a încercat să bage pe gât teoria cu şişul ce ar fi fost folosit. Experţii spun că nu ar fi fost posibil. Aşa cum aceiaşi experţi afirmă că pentru o tranşare completă a unui om ar fi fost nevoie de multă experienţă, ori cei doi nu aveau aceste cunoştinţe.

- hainele mortului şi materialele de curăţenie... lipsă Nu a încercat Procuratura să le afle?

- Mercedesul care... nu pornea Avea oare benzină?

- Detectorul de minciuni... care nu merge Alături de Bucureşti, Constanţa, Cluj, şi Timişoara se numără printre oraşele cu o infracţionalitate destul de ridicată. Cum e posibil ca într-o asemenea localitate să se pretindă cum că nu are cine să mânuiască un asemenea aparat. De amintit că atăt Sergiu Florea, cât şi Carmen Bejan au solicitat să treacă testul detectorului de minciuni.

miercuri, 5 august 2009

De la crima din Primăverii la crima din Timişoara

În toamna anului 2005 o crimă împărţea opinia publică din România, ceea ce avea să fie numit cazul "Adrian şi Romaniţa Iovan". Un tânăr (găsit mort, în curte de către echipajul de poliţie) fusese împuşcat în cap de către stăpânul casei, Adrian Iovan. Poliţia l-a prezentat drept un hoţ venit să dea o spargere în locuinţa familiei Iovan iar stăpânul casei, în "legitimă apărare" - după cum afirmau anchetatorii - l-a împuşcat în cap. Dedesubturile ce au ieşit la iveală mai apoi au tins însă foarte repede să contrazică părerea oficială şi să prezinte faptele drept o reglare de conturi între soţul înşelat (Adrian Iovan) şi amantul soţiei sale, Romaniţa. Chit că instanţa a considerat că Adrian Iovan a comis actul în legitimă apărare, sunt mulţi cei ce văd lucrurile în a doua variantă (cu atât mai mult cu cât s-a văzut mai apoi cât de castă putea fi această Romaniţa).

O nouă crimă - mult mai spectaculoasă şi plină de hemoglobină - a avut loc de curând şi, cred eu, va ţine prima pagină a ziarelor mult timp de acum încolo.

Ce ştim?

În urma unui apel trimis de portarul unui cămin de studenţi al Facultăţii de medicină din Timişoara, echipajul ce s-a prezentat acolo a constatat existenţa unei maşini în care se găsea un cadavru tranşat. Destul de repede identitatea mortului este stabilită precum şi cea a prezumptivilor asasini care sunt daţi în urmărire. Primul capturat este un tânăr care, în momentul sosirii Poliţiei, încearcă să-şi taie venele. Prietena lui, după ce bate străzile o noapte întreagă, este capturată şi ea.

Cine este cel ucis?

Un "lider al romilor"! De fapt un şef de clan ţigănesc, şef de stabor - tribunal (ILEGAL) ţigănesc. Acestui personaj se pare că-i plăceau foarte mult tinerele, chiar foarte tinerele! Se pare că se ocupa şi cu cămătăria. Asta pe lângă afacerile în afara legii pe care le făcea cu imobile (presa nu spune în zilele astea nimic de bătrânii care s-au trezit cu apartamentele vândute, nu spune de oamenii ameninţaţi de mafioţi cu moartea). În presă este prezentat drept Trifu Schrott zis Cioca. Numele real este Trifu Cârpaci. Divorţează de nevastă, aceasta plecă în Austria unde se căsătoreşte cu un anume Schrott după care... divorţează, îşi păstrează noul nume şi... se recăsătoreşte cu Trifu Cărpaci care ia el numele soţiei, adică al celui de-al doilea soţ al soţiei. De ce oare?

Suspecta

Carmen Bejan - studentă medicinistă provenită din mediu sectant, al sămbătenilor, vreo ramură adventistă. Considerată încă de la începutul anchetei (fără nici o documentare!) drept "practicantă a prostituţiei". Mediul sectant ar recomanda-o pentru fapte extreme.

Suspectul

Raul Sergiu Florea - student medicinist, provenit dintr-o familie destrămată. Animozităţile dintre părinţi - vizibile de la primele interviuri luate de presă. Este prezentat în presă ca fiind "peştele" lui Carmen Bejan.

Procuratura

Nici nu începuse bine anchetarea cazului că, prin bună-voinţa acestei instituţii, aflase ţara întreagă o poveste însăilată cu clişee. Cum că un proxenet îşi ademeneşte clientul la prostituata sa şi, pentru că nu mai primea banii, îl omoară. Ni se bagă în faţă cei 500 de Euro ca tarif - oricine îşi dă seama de exagerare. La alte întrebări ar fi trebuit Procuratutra să dea răspuns:
- La ce oră a avut loc decesul?
- A fost torturată victima?
- Care ar fi mobilul crimei?
- De unde această "neglijenţă" (ca să-i spunem aşa) a prezumtivilor asasini?
- Explicarea comportamentului haotic al celor doi acuzaţi?
- Crimă premeditată? Întâmplătoare? Legitimă apărare?
- Motivul prezenţei lui Trifu Schrott în cămin?

Părerea mea

Poliţia ne va aburi mult şi bine. Ar trebui scoase la iveală iţele ce unesc interesele unor capi ai Poliţiei, procuraturii, lumii politice cu cele ale clanuriloe ţigăneşti mafiote. Nici nu ştim dacă avem în faţă adevăraţii autori. Cu o injecţie dai peste cap percepţiile normale ale unui om iar după aceea ca să aranjezi un loc să pară drept scena crimei e floare la ureche. Sau cei doi ar putea fi uneltele altora, eventual în urma unui şantaj, şi de aici implicarea lor într-o măsură foarte mare sau mai mică. Mai există şi ipoteza violului: individul a intrat peste fată şi aceasta (sau prietenul ei) ca o reacţie de apărare dusă la extrem îl asasinează într-un exces de furie pe Trifu Schrott.

Ar mai fi însă şi nişte... consecinţe - poate chiar scopul adevărat. Prin crima din Primăverii s-a legitimat folosirea forţei şi a armelor de către cei consideraţi elită în baza bunului lor plac sub sintagma "legitimă apărare". În cazul de faţă s-ar putea introduce primele măsuri de control total al populaţiei, începutul construirii STATULUI POLIŢIENESC. Mă refer la instalarea camerelor de supraveghere, măsură propusă şi înainte dar refuzată de studenţi. Şi cum e cel mai bine decât ca aceste măsuri să le cerem noi înşine să fie introduse. Adică să ne punem ştrangul la gât!

vineri, 24 iulie 2009

Să râdem de ziarul Adevărul

Făcându-şi reclamă la Decameronul lui Boccaccio pe care-l vinde odată cu distribuirea ziarului, în Adevărul Literar şi Artistic de miercuri 22 iulie a apărut următoarea aberaţie: "Cele 100 de nuvele picante, pe alocuri foarte îndrăzneţe şi pline de umor, au o tematică variată. Cartea a fost considerată la momentul apariţiei „periculoasă pentru moravuri“, riscând să fie arsă în public, la îndemnul călugărului Girolamo Savonarola."

Opera fusese finalizată în 1352 (aşa afirmă autoarea articolului) numai că Savonarola s-a născut fix peste 100 ani, başca faptul că au mai trecut alţi 40 de ani până să devină predicatorul virulent de care ştim.

Aşadar, după logica celor de la Adevărul, că momentul apariţiei este acum sau peste 150 de ani nu-i nici o problemă! Dar dacă şi-ar primi salariile în acelaşi fel?

Articolul complet: http://www.adevarul.ro/articole/carte-periculoasa-pentru-moravuri.html

joi, 9 iulie 2009

Muzica lumii: Ne me quitte pas / If You Go Away – partea 3

Mireille MathieuStingPatty BravoMajida El RoumiFrida BoccaraOscar Benton

Muzica lumii: Ne me quitte pas / If You Go Away - partea 2

Cyndi Lauper
Dusty Springfield
Terry JacksMaysaYuri BuenaventuraNina Simone

Muzica lumii: Ne me quitte pas / If You Go Away - partea 1

Un cântec ce îţi face pielea de găină şi cere şi adevărate calităţi actoriceşti:


Jacques Brel - din păcate javrele de la YouTube împiedică postarea cliului cu interpretarea cea mai emoţionantăShirley BasseyJulio IglesiasPatricia KaasMarlene Dietrich
Dalida

Din seria: Să ne redescoperim muzica! TRICOLORUL

vineri, 3 iulie 2009

EndGame - Alex Jones Un documentar înfricoşător UPDATE!


UPDATE
Repostez acest documentar pentru că între timp dispăruse de pe Youtube. Mai nou, Alex Jones este acuzat că ar fi încălcat drepturile de autor pentru că şi-a folosit... propria voce în mod neautorizat! Aşa a decis un progarm automat pe care-l foloseşte Youtube.


Urmăriţi documentarul postat mai jos! Apoi reflectaţi... Reflectaţi la beneficiarii marilor jafuri din România, reflectaţi la măreţele idei pe care ni le picură în fiecare zi presa pe gât, reflectaţi la "cadourile umanitare" care ne sunt ofeite - vaccinuri cauzatoare de sterilitate sau SIDA, 4 miliarde (în realitate 1,5) de euro în schimbul a 400 milioane tone numai de aur, autostrăzi la preţuri enorme, planificare familială, etc. Iar apoi...duminică, 21 iunie 2009

Din seria: Să ne redescoperim muzica! BETTA - Lae Chioru

Cred că de-acu' înainte voi începe să postez aici şi anumite clipuri (mai mult sau mai puţin oficiale) găsite pe Youtube sau pe aiurea. Prea suntem invadaţi de gunoaie şi jeguri!

joi, 18 iunie 2009

Istorisirea descoperirii Sfintelor Moaşte de la Neamţ

Altă minune petrecută la Mănăstirea Neamţ. Poate aţi auzit, s-au găsit nişte moaşte sfinte, în ograda Mănăstirii neamţ, chiar sub pavajul care merge de la clopotniţă la biserica mare, biserica lui Ştefan cel Mare. La 26 mai 1986 s-a observat, cum este pavajul acela aşa, că se umflă piatra; e pavaj din lespezi mari de piatră, şi se saltă aşa, în sus, se bucla; şi s-a ridicat aşa, din zi în zi, noaptea mai ales - nu vedea nimeni nimic, decât vedea că se ridică încet pământul în sus, la 30 cm. Şi era exact lungimea unui om, şi lăţimea, cam cât un sicriaş, dar nimeni nu bănuia ce-i acolo. Au văzut ei că se împiedică de piatra aceea: "Măi, ce-i acolo? Ia vedeţi, poate-i o canalizare! Săpaţi şi voi, vedeţi ce-i acolo!" Dar la canalizare se lasă în jos pământul şi piatra, nu se urcă în sus. Cine nu ştie... Dar, vedeţi, taina lui Dumnezeu: înviere înseamnă ridicare în sus, iar prăbuşire în iad înseamnă prăbuşire în adânc. Ce era acolo? Au săpat ei, până mai către seară, au găsit... nimic. Era dar vreun metru şi ceva, pământul mai jos, bun. Numai cât a fost pavajul cela gros de piatră, implantat în ciment, în beton, cu pat de beton, era macerat. Exact pe dimensiunea aia, se făcea ca făina, ca tărâţele, aşa, şi piatra, şi cimentul se maceraseră... ce să fie aici? Şi mai jos nu era nimic, decât pământ viu, neclătinat de nimic. Au săpat de-un metru, un metru şi ceva - nimic! Hai să astupăm! Dar unul dintre ei zice: "Hai să săpăm mai adânc, doar nu se întâmplă nimic! Am săpat noi de vreun metru şi ceva, hai să mai dăm de jumătate de metru, poate găsim ceva, vreo canalizare ceva!" Şi, săpând, ce-au găsit!... Minunea lui Dumnezeu! Moaştele unui sfânt! Unii spun că ar fi cuviosul Paisie de la Neamţ, pe care - se spune în tradiţie - că l-ar fi astupat, l-ar fi ascuns sub pavajul care duce sub biserică. Aşa era înainte. Când voiai să ascunzi ceva, nu ascundeai în pădure, ci într-un loc pe unde umblă toţi şi nimeni nu bănuieşte că sub şosea sau sub pârâu este ceva ascuns. Aşa se ascundeau înainte tainele, şi chiar tezaurul de aur se ascundea pe vaduri de pâraie. Făceau un tunel, şi acolo îl împacheta bine, şi apa trecea pe deasupra, şi nimeni nu bănuia că acolo, pe vadul unui pârâu, al unui râu, al unui fluviu chiar, este ascunsă o comoară. Ei bine, această comoară s-a găsit acolo, şi oasele erau legate cumva unele de altele. Nimeni nu ştie exact când, cine a fost. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere numele acelui părinte. Acesta a fost un semn al învierii noastre duhovniceşti. Era un moment de tulburare în ţară. Venise lumea acolo, care mai de care, să se închine, aprindeau lumânări. A venit şi securitatea de atunci, lucrurile sunt mai urâte, nu le mai descriem, că vrem să le mai uităm, dar n-a fost deloc plăcut. Şi părinţii ce-au făcut? Au văzut că lucrurile se precipită, organele se agită, poporul vine buluc, au oprit la Târgu Neamţ autocarele, la mănăstire să nu se mai intre pe acolo! Au oprit autocarele, au pus barieră. Părinţii, văzând că-i treaba cam complicată au luat sfintele moaşte şi au tras clopotele, au improvizat un sicriaş din patru scânduri, au pus sfintele moaşte acolo (miroseau extraordinar de frumos!), le-au pus întâi în biserică, noaptea le-au luat şi le-au ascuns. Este o tainiţă acolo, pe care nici eu n-o ştiu exact, în zidul mănăstirii, gros de 2-3 m, sunt nişte tainiţe acolo, şi le-au pus acolo. Şi-au venit adoua, a treia zi organe, anchete, para-anchete, care mai de care, mănăstirea blocată; groapa ceea au turnat ei betoane, şi acuma zice: "Hai, măi, să turnăm, să nu mai învie vreunul!" - o gură hulitoare. Cred că e pe undeva, pe la parlament, deputat - acela care... Noi mai ştim, dar lăsăm aşa, să-i pomenească Domnul! A trecut furtuna, atrecut o lună, sau două, şi tot veneau, tot veneau cei trimişi de la judeţ: "Să ne dea oasele celea!" Zice: "- Dă-ne oasele acelea, pe care le-aţi găsit acolo, trebuie să le ducem acolo!" Zice: "- Duceţi-vă la gropniţă! - Dar unde-i gropniţa? - Uite, acolo! Duceţi-vă acolo, la vale! - este acolo un cimitir." Când au văzut ei atâtea cranii, care parcă îi mustrau pe cei doi, au fugit de acolo. "Dom'le, nu mai îmi trebuie! O să spun că nu le-am mai găsit!" De ce s-a întâmplat această minune, simbol al învierii duhovniceşti, tocmai la Neamţ? Ca să ne dea Dumnezeu speranţa că România trebuie să învie, că sfinţii care sunt în pământul acesta nu stau degeaba, se roagă înaintea Preasfintei Treimi.

Părintele Ioanichie Bălan, Care este legătura dintre Cruce şi Înviere? O conferinţă inedită susţinută la Bacău de către Părintele Ioanichie Bălan în "Lumea Monahilor", nr. 22, aprilie 2009

joi, 11 iunie 2009

Actualitatea clasicilor: lupta cu pandemia în România

EPIZOOTIA*

Acum vreo câţiva ani, compania lui Moş Teacă a fost detaşată pe frontieră, ca să păzească împotriva boalelor de vite.
Idea asta-i convenea grozav, pentru că pe frontieră e mai puţină disciplină din partea ofiţerilor şi viaţa e mai regulată. Unde mai pui că se pot face economii, de vreme ce nu sunt atâtea cheltuieli!
Prin urmare, Moş Teacă se puse de dimineaţă în fruntea companiei şi porni la drum. În tot parcursul el era foarte grav, mergea cu sabia scoasă chiar şi prin păduri şi n-a lăsat deloc pe soldaţi să meargă-n pas de voie, pentru că "nu se ştie de unde poat' să iasă un supirior". Numai din când în când oprea trupa, îi dădea "pe loc repaoz" şi înghiţea câte o duşcă de rachiu.
Când ajunse pe malul Prutului, comandă oprirea şi ţinu companiei un discurs foarte interesant şi foarte solemn:
- Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi soldaţi! Comănduirea pieţii a dat ordin pă cum ca să venim să apărăm ţara împoptriva vrăjmaşului nostru comun, epizotia. Epizotia este foarte primejdioasă şi să arată mai cu samă la dobitoace.
- Trăiţi, don căpitan, întreabă furierul, da' pă ce o cunoaştem noi care-i aia?
- Nu vorbi, răcane! S-o cunoşti, că de-aia eşti soldat! Dacă n-oi cunoaşte eu pă vrăjmaş, atunci pă cin' să cunosc? Pă tata? Epizotia vine mai ales vara, din cauză că atunci, fiind călduri mari, santinelele are obicei să doarmă la post. Să nu dormiţi în gheretă, leat, că aveţi a face cu mine: vine epizotia şi ne omoară pă toţi. Să dea dracu să vie apizotia să ne omoare, că vă arăt eu! Vă gonesc şi mort la pluton de pedeapsă!
- Trăiţi, don căpitan, pă malu Prutului nu suntără gherete...
- Ei, şi?! Vrei să fie? Vrei să dormi în gheretă, hai?! Patru zile sala dă poliţie pentru călcare dă orden! Las', că ţi-arăt eu! Pă urmă, să ştiţi: soldatul este dator să nu dea voie la nimeni să vie de dincolo fără bilet de voie şi fără să cunoască consemnu. Dacă vezi că vine la tine o vită, îi ceri parola. N-o ştie? Nu-i dai voie să treacă... Acuma să-mi arăţi tu, Gheorghe Neculai, cum ai să faci când îi fi de santinelă. Prepune că eu sunt o vită bolnavă. Opreşte-mă cum ţi-am spus eu!
Şi Moş Teacă vine spre soldat. Soldatul stă pe loc.
- Aşa te-am învăţat eu, mă?! Las', că-ţi arăt eu! Patru zile pluton dă pedeapsă! Să vie altu! Vasile Ion, opreşte-mă tu!
Şi Moş Teacă se apropie. Soldatul ia arma la mână şi-ncepe a striga:
- Cine eee? Cine eee? Cin'?!
- Vită! răspunde Moş Teacă.
- Ce fel de vită? Bolnavă ori sănătoasă?
- Bolnavă.
- Apoi, vită bonavă, stăi! Căprar dă gardă, vin' dă recunoaşte o vită bolnavă!
- Prea bine! zise Moş Teacă încântat. Aşa să faceţi, că eu am să vă-ncerc. ori de câte ori m-îţi vedea venind la voi, să mă-ntrebaţi: vită bolnavă ori sănătoasă? Măcar să vie şi gheneralu, nu-l laşi să treacă până nu ţi-o spune ce fel de vită este!
- Trăiţi, don căpitan, da' dac-o fi o vită sănătoasă?
- Atunci îi dai drumu.
- După ce o cunosc?
- Păi ce?! Dobitocule, nu ţi-am spus?! O cunoşti pă aia că ştie sicretu, parola şi răspunsu. Că dacă n-ar fi sănătoasă, dă unde l-ar şti?
Şi Moş Teacă dă drumul companiei, după ce îi mai explică înc-o dată şi îi atrage atenţia că epizootia are obicei de se furişează printre santinele mai ales noaptea, când n-o vede nimeni, şi că, prin urmare, soldatul e dator să ceară epizootiei să umble cu felinarele aprinse:
- N-aţi văzutără că aşa cere şi birjarilor la Bucureşti?

*Epizootie - extindere prin contaminare a unei boli infecţioase la un număr mare de vite dintr-o regiune.

Anton BACALBAŞA, Moş Teacă şi alte schiţe, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1976.

luni, 1 iunie 2009

Imnul de campanie al Elenei Basescu!

În urma declaraţiilor pe care fata lu' tata le-a făcut săptămâna trecută, se pare că s-a găsit şi un imn care să o poarte glorios spre Europa în zbor.
Fumuri fericite!

sâmbătă, 23 mai 2009

Dronă, fulger globular sau... OZN?

Ieri seară, mai precis pe data de 22 mai 2009 pe la orele 22.45-22.50 prin dreptul ferestrei mele, zburând paralel cu Strada Sebastian, a trecut un obiect luminos, ovaloid, mult deasupra clădirilor. Iniţial am crezut că aruncă cineva artificii, apoi am observat că semăna cu un fel de balon din care ieşea lumină. Până să găsesc aparatul foto şi să-l deschid, obiectul o virase la 90 grade luînd-o înspre centru. Se îndepărtase destul de mult în momentul în care am reuşit să fac poza. Ceea ce vedeţi dedesupt este decuparea acelei imagini şi mărirea secţiunii, semn că se depărtase destul de mult. Nici ceea ce am filmat nu este destul de lămuritor pentru că apare numai ca un punct luminos.Dacă este cineva interesat îi pot trimite imaginile!

UPDATE

Am postat pe Youtube captura video făcută cu aparatul foto. Se găseşte aici:

duminică, 17 mai 2009

FURĂCIUNEA EUROVISION

Am asistat la cel mai penibil furt public din istoria Eurovisionului! Furt făcut pe faţă! Nu spun că ar fi trebuit să câştige România. Preferatele mele erau piesele Estoniei, Portugaliei şi Ucrainei.

Dar pot SĂ DOVEDESC că acest "vot" a fost unul măsluit dintru început cu un dispreţ profund faţă de spiritul de competiţie. Aşa cum se ştie de această dată a fost vot mixt: s-a făcut un clasament rezultat din televoting iar acesta a fost combinat cu clasamentul produs de un juriu "de specialitate".

Ce nu se ştie (de fapt ceea ce s-a trecut cu vederea precum un hocus-pocus al unui scamator de bâlci) este faptul că notele juriilor a fost acordat cu o zi înainte de a fi avut loc finala! prin urmare au fost punctate piese fără a fi ascultate pe viu! Ascultate din înregistrări! Este cazul celor cinci piese intrate direct în finală - ale Germaniei, Franţei, Spaniei, Regatului Unit şi Rusiei.

Nu mai trebuie să participăm la această abjecţie! Nu mai trebuie să ne pierdem banii pe sms-uri şi telefoane pentru voturi măsluite! Boicotaţi porcăria!

luni, 2 februarie 2009

Cum l-a luat gura pe dinainte pe Cartianu

Uneori. când cineva este măcinat în interior de o problemă, aceea iese la suprfaţă în feluri la care nici nu te-ai gândi. Aşa se pare că i s-a întâmplat lui Grigore Cartianu în tableta sa din Adevărul:
"Vrei paşaport fără examen, luat pe şpagă? Te duci la Piteşti. Vrei să scapi de puşcărie, oricâte crime ai fi comis? Te duci la Craiova. Vrei fo’ cincizeci de mitraliere? Rezolvi problema cu o unitate militară de la marginea Capitalei. Vrei să faci pierduţi terorişti arabi? Îi îmbarci ca pe berbeci în portul Constanţa şi-i trimiţi în lumea largă. Vrei să introduci tone de droguri în Europa? Tot pe la Constanţa e poarta."

Este evident că vroia să scrie despre permisele auto dar în sine se gândea la paşapoartele biometrice (părerea mea, ca să citez un clasic în viaţă.

Articolul se află publicat aici.

joi, 29 ianuarie 2009

Paşapoartele biometrice SAU cum Big-Brother devine realitate

În ultima vreme scandalul introducerii paşapoartelor dotate cu cipuri a stârnit o vie polemică, îndeosebi pe bloguri, reflectată - mult deformat (mi se pare mie) - în presă.
Îndeosebi apelul părintelui Justin Pârvu, stareţul sfintei mănăstiri Petru Vodă, a declanşat o reacţie în lanţ. Aprecieri de tot felul au fost aruncate împotriva) am zis bine, împotriva) celor care se arată neliniştitţi: retrograzi, înapoiaţi, penibil, băgăreţi, stafii ale Evului Mediu - etichetări ce au umplut forumurile ziarelor.
Să înţeleg că cineva care nu vrea să fie considerat drept prezumtiv terorist este văzut drept "inapoiat"? Să consider că cineva care consideră că prin aceste măsuri de SUPRAVEGHERE i se încalcă intimitatea familiei şi drepturile cetăţeneşti este văzut drept penibil? Să înţeleg că cineva care se opune instituirii statului de tip BIG-BROTHER (a se citi romanul 1984) este considerat băgăreţ?
Să vedem:
- până acum numai dacă ai încălcat legea cu ceva ţi se pot lua amprementele şi introduce în baza de date a infractorilor. De acum înainte fiecare cetăţean va fi considerat drept (prezumtiv) infractor şi i se vor lua ampremntele.
- până acum puteai călători oriunde doreai fără să fii urmărit. De acum încolo, prin GPSul încorporat în cip-ul documentului, se va ştii precis unde se află fiecare.
Iar marii "dizidenţi", ăia de se dau mari acum, după ce a căzut comunismul, TAC! Iar pentru libertate luptă, ca şi în '89, făpturile cele slabe ale lumii.